JOKA/EVERY
PÄIVÄ/ DAY
VÄHÄN/ A BIT
PAREMMIN/ BETTER

 

Kun sinulta tänään kysytään "Miten menee?",
vastaa "Paremmin!" Näin kehität itsellesi samalla
asenteen tehdä jokaisesta päivästä paremman kuin
eilinen ja näin tuo muutoin niin tyhjänpäiväinen
kysymys muodostuu sinulle erityisen tärkeäksi.

Today, when you are asked "How are you?", answer "Better!"
This way you improve an attitude to make your day better than yesterday and this way this so uniportant question becomes specially important to you.

Lainattu täältä / Borrowed from here