Heippa Ystäväni!!!
Täten julkistan erohakemukseni aikuisena olosta.
Olen päättänyt ottaa uudelleen vastaan 8-vuotiaan vastuun.
Hello my Friends!!!
I declare my application for dismissal of being a Grownup.
I've decided to take back the responsibility of an 8 year olds.
 

Haluan käydä McDonald'sissa kuin neljän tähden ravintolassa.
I want to go to McDonalds as if it were a four star restaurant.

Haluan leikkiä mutalammikossa ja keräillä kiviä.
I want to play in mudpuddles and gather stones.

Karkit ovat parempia kuin kolikot, koska niitä voi syödä.
Sweets are better than coins because you can eat them.

Haluan maata ison puun alla aurinkoisena päivänä ja juoda limsaa.
I want to lay under a big tree on a sunny day and drink soda.

Haluan palata yksinkertaiseen aikaan; silloin tunsin värit, kertotaulun ja loruja, mutta en tiennyt kaikkea enkä välittänytkään tietää.
I want to go back to the simple time; then I knew colours, the timetable and poems, but didn't know everything and didn't care to know.

Olin vain iloinen ja tietämätön kaikesta mikä saisi minut huolestumaan.
I was just happy and unaware of everything that would worry me.

Haluan pitää maailmaa hyvänä ja uskoa kaikkien rehellisyyteen ja hyvyyteen.
I want to see the world as a good place and believe in everyones honesty and goodness.

Haluan ajatella, että minulle on kaikki mahdollista.
I want to think that everything is possible for my.

Todennäköisesti kaikki ongelmat ovat yksinkertaisia ja innostun uudelleen pienistä asioista.
Probably all problems are simple and I get excited of small things, over and over again.

Haluan elää yksinkertaisesti, unohtaa tietokoneet ja paperityöt ja masentavat uutiset.
I want to live simply, forget computers and paperwork and depressing news.

Haluan unohtaa rahan riittämisestä huolehtimisen.
I want to forget the worry of making money last.

Haluan uskoa iloiseen ilmeeseen, ystävällisyyteen ja halauksiin.
I want to believe in happy faces, friendliness and hugs.

Uskon oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan, haluan haaveilla ja käyttää mielikuvitusta ja tehdä lumienkeleitä.
I believe in righteousness and piece, I want to dream and use my imagination and do snowangles.

Siis... tässäpä saat pankkikorttini, autonavaimet, luottokorttilaskuni, nyt sanon itseni irti aikuisuudesta. Jos haluat jutella lisää, sinun on ensin saatava minut kiinni, sillä.....
So... here are my cash cards, car keys, creditcard bills, now I give my application of dismissal of Adulthood. If you want to talk more, you have to catch me first, because....

 

'hippa'!
'You're it'!

*sähköpostista tempaistu*
*taken from an email*