Sain  Minnalta tällaisen tunnustuksen, josta kiitän kovasti!

I received this nomination from Minna of which I thank her for

1445067.jpg

Näille 5:lle haluan tämän tunnustuksen jakaa, olkaa hyvät

And the 5 persons I would like to nominate are:

Lennu

Simone

Sari

Marika

Leena

Säännöt: Rules:

1.You have to nominate 5 blogs,which havent has this award before.
 Sinun tulee jakaa tämä tunnustus 5.lle blogille, joilla sitä ei vielä ole.

2.Each of the blogs must have a purpose!
 Jokaisella blogilla tulee olla tarkoitus!


3.The nominated blogs must make a link back to this page!
 Tunnustuksen saaneiden blogien tulee linkittää takaisin tälle sivulle!


4.The logo from the award must be put on their blog and it must link back to this blog.
 Tunnustuksen logon täytyy näkyä blogissa ja logosta on oltava linkki takaisin tähän blogiin.