Ottamalla nämä ruusut vastaan Sinut on haastettu

"Ekoteko-päivässä" kampanjaan.

By taking these roses You are challenged  in

"Ecodoing of the day" campaigne

1231812.jpg

Lähetä tämä ruusukimppu vähintään viidelle blogi-ystävällesi tai sähköpostilla ystävillesi! Mainitse oma päivän ekotekosi ja pyydä vastaanottajaa mainitsemaan oma ekotekonsa uusien haasteiden yhteydessä.

Sen this flower to atleast 5 of your blog friends or by email to your friends! Tell them your ecodoing of the day and ask them to tell of their own ecodoings when passing on this challenge.

Meidän perheen päivän ekoteko:
Our families ekodoings today:

Pahvit ja kartongit tuli vietyä oikeisiin roskalaatikoihin
We took our carboards to the right bins

Käytiin lasten kanssa kävellen kaupassa
Walked with my children to the grocery

Biojätteet tuli vietyä bioroskiin
Took our biogarbage to the biobin


Maailmaa parannetaan teoilla, ei puheilla!
The world is made better by doings, not sayings!

Haastan mukaan/ I challenge:

kun monilla lukemillani sivuilla tämä haaste on jo heitetty, niin haastan sitten kaikki, jolla tätä ei vielä ole :D

many of the blogs I read already have this challenge taken, so I challenge everyone who still hasn't taken part :D

Minut haastoi Minna/I was challenged by Minna